Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is vereist wanneer gecertificeerd moet worden dat de inhoud van een vertaald document overeenstemt met dat van het origineel.

Deze procedure is verplicht wanneer officiële en legale documenten voorgelegd dienen te worden aan de autoriteiten van een land waar de taal waarin het document is opgesteld geen officiële taal is.

In het algemeen worden volgende documenten beëdigd vertaald:
  • administratieve documenten, waaronder publieke (bevolkingsregisters, huwelijksaktes, processen-verbaal, enz.) en academische (puntenlijsten, diploma’s, enz.) stukken
  • notariële documenten (koopakte woning, statuten van een bedrijf, uittreksel KBO)
  • juridische documenten (veroordelingen, gerechtelijke vonnissen, akte van goed gedrag en zeden, uitleveringsbevel enz.)

Om een beëdigde vertaling te bekomen gaan we met het vertaalde document persoonlijk naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (voornamelijk in Leuven). Zij stempelen het vertaalde document af en legaliseren de handtekening van de vertaler. Indien nodig kunnen we ook zorgen voor een apostille en andere legalisaties bij de desbetreffende bevoegde instanties.

Abcdario is erkend als lid bij de beroepsvereniging voor beëdigd vertalers en tolken (BBVT-UPTIA).

startpagina versiůn espaŮol