Wettelijke bepalingen

 • Algemeen
  Abcdario ("Abcdario") behoudt zich het recht deze bepalingen en richtlijnen en de inhoud van deze website ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing hierover indien dit nodig geacht wordt. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen en richtlijnen.
 • Beperking van aansprakelijkheid
  De materialen, diensten en informatie op deze website wordt aangeboden "zoals ze zijn " zonder enige garantie op correctheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of inbreuken op intellectuele eigendom. Abcdario kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden geacht voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of uit websites die gelinkt zijn aan deze website.
 • Gebruik van deze website
  Abcdario verleent u toestemming om de materialen op deze website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden aangewend voor bedrijfsmatige doeleinden. Wanneer u onze bepalingen, richtlijnen en auteursrechten schendt vervalt automatisch uw recht om onze website verder te gebruiken. We wijzen u er tevens op dat u vervolgd kan worden wegens inbreuken op auteursrechten wanneer u zich niet houdt aan de gangbare wettelijke voorschriften ivm het auteursrecht.
 • Links plaatsen naar Abcdario.be
  Wanneer u wenst een link te plaatsen naar onze website, dan verzoeken we u om ons hierover aan te schrijven via ons contactformulier. Onderstaande richtlijnen dienen tenminste gerespecteerd te worden:
  • U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van uw relatie met Abcdario.
  • U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van de producten of diensten die door Abcdario worden aangeboden.
  • De site vanwaaruit u linkt naar Abcdario.be mag geen inhoud bevatten die beschouwd kan worden als wansmakelijk, beledigend of controversieel en mag enkel inhoud bevatten die geschikt is voor gelijk welke mogelijke leeftijdscategorie.
startpagina versión español